Pendaftaran

Pengguna Data
Anda ingin mengumpul serta menggunakan data peribadi. Dapatkan kebenaran dengan mendaftar sebagai ahli pengguna data, seperti termaktub di dalam Akta Perlindungan Data Peribadi (Akta 709).

Lapor Aduan

Salah Guna Data
Anda mendapati data peribadi anda disalah gunakan oleh individu atau organisasi tertentu. Lindungilah hak terhadap data peribadi anda. Kemukakan aduan anda bagi kami menjalankan siasatan.

Semak

Status Aduan
Setelah aduan anda diterima, kami terlebih dahulu akan menyemak serta meneliti aduan anda sebelum mendapatkan kelulusan bagi menjalankan sisatan. Anda boleh menyemak status aduan anda disini.

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)

atau APDP merupakan salah satu bentuk perundangan siber yang diperakukan dalam pelaksanaan Koridor Raya Multimedia (MSC). Akta ini merupakan matlamat Dasar Ke Sepuluh dinyatakan dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu bagi menjamin keselamatan maklumat dan kebolehpercayaan dan keutuhan rangkaian.

Semak

Daftar Syarikat
Kini anda boleh menyemak daftar syarikat yang ingin mendapatkan data peribadi anda secara atas talian. Lindungi data anda daripada disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab.

Manual

Penggunaan Sistem
Kami amat prihatin terhadap kemusykilan dan permasalahan anda. Dapatkan manual cara-cara mendaftar serta menggunakan Sistem Perlindungan Data Peribadi. Kemudahan anda adalah keutamaan kami.

FAQ

Soalan Lazim
Sekiranya terdapat sebarang permasaalahan, anda boleh layarilah pusat pengumpulan soalan lazim disini. Dapatkan penyelesaian dengan segera. Pusat khidmat pelanggan kami juga sentiasa sedia membantu.