Sistem Perlindungan Data Peribadi

Pendaftaran Pengguna SPDP

PERINGATAN

  • Syarikat yang perlu mendaftar adalah syarikat yang tertahluk dalam golongan pengguna data berikut sahaja:
  • Setiap syarikat hanya dibenarkan mendaftar sekali sahaja dan No Pendaftaran Syarikat (SSM) akan digunakan sebagai ID log masuk sistem SPDP
PENDAFTARAN BERJAYA

  • Pendaftaran anda berjaya.
  • ID Pengguna anda adalah
  • Kata Laluan sementara anda adalah
  • Kemudian teruskan dengan mendaftar sebagai pengguna SPDP di permohonan Pendaftaran Perakuan Baharu.
  NAMA DAN MAKLUMAT PERNIAGAAN

Jenis Perniagaan :

Golongan Pengguna :


  MAKLUMAT WAKIL SYARIKAT